ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496-

คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป / กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์. - พิมพ์ครั้งที่ 16, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558 [2015] - 312 หน้า.

9786162693892 6162693899


880-06 -- กฎหมายอาญา -- ไทย.

KPT3800 / .ท565 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544