ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.

กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / กฎหมายลักษณะค้ำประกัน จำนอง จำนำ ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์. - พิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558 [2015] - 270 หน้า.

9786162693458 6162693457


880-06 -- ค้ำประกัน -- ไทย.
880-07 -- จำนอง -- ไทย.
880-08 -- จำนำ (กฎหมาย) -- ไทย.

KPT900 / .ป63 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544