พินัย ณ นคร.

คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก / กฎหมายลักษณะมรดก พินัย ณ นคร. - พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2558 [2015] - 474 หน้า : ภาพประกอบ.

9786162693786 6162693783


880-06 -- มรดกและการรับมรดก -- ไทย.
880-07 -- พินัยกรรม -- ไทย.

KPT770 / .พ636 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544