คู่มือการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นและเยาวชนในชุมชน / [ผู้เขียนและเรียบเรียง ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล ... [และคนอื่น ๆ]]. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [นนทบุรี] : สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, 2558 [2015] - ก-ค, 114 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

9789742968342 9742968349


880-04 -- การส่งเสริมสุขภาพ -- ไทย.
880-05 -- เยาวชน -- สุขภาพและอนามัย -- ไทย.

WA590 / .ค745 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544