คู่มือปฏิบัติงานเฝ้าระวังและตอบโต้สื่อสารความเสี่ยง / คณะผู้จัดทำ สำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง กรมอนามัย - [นนทบุรี] : กรมอนามัย, 2557 [2014] - 80 หน้า : ภาพประกอบ


กรมอนามัย. สำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง.


880-04 -- การสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพ.
880-05 -- การสื่อสารทางการแพทย์.

W62 / .ค747 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544