นฤมล ทับจุมพล.

ขบวนการชาวบ้านกับการต่อสู้แบบสันติวิธีในสถานการณ์ความขัดแย้ง / นฤมล ทับจุมพล. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : สถาบันปรีดี พนมยงค์, 2552 [2009] - 38 หน้า.

ปาฐกถาปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2552 ณ สถาบันปรีดี พนมยงค์ 24 มิถุนายน 2552.

9789743002878 9743002871


880-05 -- การต่อต้านอย่างสงบ -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544