รพี 2558 / คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : คณะ, 2558 [2015] - 353 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

9789744668196 9744668199


ราชบุรีดิเรกฤทธิ์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวง, 2417-2463.


880-05 -- กฎหมาย -- ไทย.

KPT74 / .ร368 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544