จิตติ ติงศภัทิย์, 2451-2538.

ข้อสังเกตในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน และการเขียนคำพิพากษา / [บรรยายโดย] จิตติ ติงศภัทิย์ ; [บันทึกโดย ชุ่ม ชื่นสนธ์ และ สุทธิ อินทุเศรษฐ]. - พิมพ์ครั้งที่ 6. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558 [2015] - 87 หน้า.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์

9786162693830


880-05 -- กฎหมายกับข้อเท็จจริง -- ไทย.
880-06 -- คำพิพากษาศาล -- ไทย.
880-07 -- การเขียนทางกฎหมาย.

KPT1672 / .จ626 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544