สุพิชญา ปราณีตพลกรัง.

จับกฎหมายใส่ตาราง, ชุดกฎหมายอาญา / สุพิชญา ปราณีตพลกรัง, สุพิศ ปราณีตพลกรัง. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : โมเดิร์นบุ๊คส์, 2558 [2015] - 178 หน้า.

9786169115519 6169115513


880-06 -- กฎหมายอาญา -- ไทย.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)