สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.

ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไรให้ได้คะแนน. ถาม-ตอบ อาญา / ถาม-ตอบ อาญา สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์. - พิมพ์ครั้งที่ 4 [แก้ไขและเพิ่มเติม] - กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรัฐการพิมพ์, 2558 [2015] - 580 หน้า.

9786163941503 6163941500


880-06 -- กฎหมายอาญา -- ไทย -- คำถามและแบบฝึกหัด.
880-07 -- กฎหมายอาญา -- ไทย -- คำพิพากษาศาลโดยย่อ.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)