คู่มือฉบับปฏิบัติการสำหรับช่วยเหลือผู้เสียหายต่างชาติ. คู่มือการทำงานของทีมสหวิชาชีพในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์. 5 - [กรุงเทพฯ] : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA), [2556] [2013] - 134 หน้า : ภาพสีประกอบ.

ชื่อเรื่องจากปก.


880-04 -- การค้ามนุษย์ -- ไทย -- การป้องกัน.
880-05 -- เหยื่อการค้ามนุษย์ -- บริการ -- ไทย.

HQ281 / .ค7443 2556

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)