ทางอีศาน. ฉบับที่ 10 ปีที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2556. E-Shann ways magazine - กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาพพิมพ์, 2556 [2013] - 160 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)


880-03 -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- ความเป็นอยู่และประเพณี.

DS588.ต5 / ท625 2556

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544