ท่องตัวบทอาญา (แก้ไขตามกฎหมายใหม่) / The Success Group. - กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2558?] [2015?] - 478 หน้า.

9786162601866 6162601862


880-03 -- กฎหมายอาญา -- ไทย.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)