ท่องตัวบทอาญา (แก้ไขตามกฎหมายใหม่) / The Success Group. - กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2558?] [2015?] - 478 หน้า.

9786162601866 6162601862


880-03 -- กฎหมายอาญา -- ไทย.

KPT3800 / .ท583 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544