ธานิศ เกศวพิทักษ์.

คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 2, ภาค 3-4 (มาตรา 157-245) / คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3-4 (มาตรา 157-245). เล่ม 2 โดย ธานิศ เกศวพิทักษ์. - พิมพ์ครั้งที่ 12, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2558 [2015] - 1049 หน้า : ภาพประกอบ.

9786167425979 6167425973


880-06 -- วิธีพิจารณาความอาญา -- ไทย.

KPT4610 / .ธ636 2558 ล. 2

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544