วาระพัฒนาที่ 6 : การเป็นศูนย์กลางอาเซียน (ASEAN hub) / การเป็นศูนย์กลางอาเซียน (ASEAN hub) สภาปฏิรูปแห่งชาติ วาระพัฒนาที่ 6 : การเป็นศูนย์กลางอาเซียน (ASEAN hub) คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและบริการ สภาปฏิรูปแห่งชาติ ; จัดทำโดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558 [2015] - 37 หน้า : ภาพประกอบ.

9786163990211 6163990218


880-04 -- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544