ประมวลกฎหมายอาญา แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด "ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก" กรกฎาคม 2558 ; ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ล่าสุดแก้ไขเพิ่มเติมเรื่อง "ค้ำประกันและจำนอง ครั้งที่ 2" / ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ล่าสุดแก้ไขเพิ่มเติมเรื่อง "ค้ำประกันและจำนอง ครั้งที่ 2" รวบรวมโดย สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์. - กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรัฐการพิมพ์, 2558 [2015] - 192, 576 หน้า.

9786163940070 6163940075


880-06 -- กฎหมายอาญา -- ไทย.
880-07 -- ค่าสินไหมทดแทน (กฎหมาย) -- ไทย.
880-08 -- การชดใช้ค่าเสียหาย -- ไทย.
880-09 -- สื่อลามก -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-10 -- กฎหมายแพ่ง -- ไทย.
880-11 -- ค้ำประกัน -- ไทย.
880-12 -- ละเมิด -- ไทย.
880-13 -- ความรับผิดของราชการ -- ไทย.
880-14 -- เทคโนโลยีการสืบพันธุ์ของมนุษย์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544