ประมวลรัษฎากร พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากร และวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พร้อมกฎหมายลำดับรอง แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 / ประมวลรัษฎากร (เล่มกลาง) ประมวลรัษฎากร พร้อมกฎหมายลำดับรอง แก้ไขล่าสุด 2558 พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรฯ พ.ศ. 2558 รวบรวมโดย สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์. - กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรัฐการพิมพ์, 2558 [2015] - 480 หน้า.

9786163943712 6163943716


880-07 -- ภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-08 -- ศาลภาษีอากร -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544