วาระปฏิรูปพิเศษ 1 : วิสาหกิจเพื่อสังคม / สภาปฏิรูปแห่งชาติ วาระปฏิรูปพิเศษ 1 : วิสาหกิจเพื่อสังคม วิสาหกิจเพื่อสังคม คณะกรรมการศึกษาและจัดทำรายงานเรื่อง "วิสาหกิจเพื่อสังคม" พร้อมร่างกฏหมาย สภาปฏิรูปแห่งชาติ ; จัดทำโดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558 [2015] - 80 หน้า : ภาพประกอบ.

9789749614891 9749614895


880-05 -- ความเป็นผู้ประกอบการทางสังคม.
880-06 -- ความเป็นผู้ประกอบการทางสังคม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

HD60.5.ท9 / ว63 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544