ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 (แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ พ.ศ. 2558) "ฉบับแก้ไขค้ำประกันและจำนอง ครั้งที่ 2" / ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ พ.ศ. 2558 [รวบรวมโดย] คณะวิชาการ The Justice Group. - [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร, [2558] [2015] - 651 หน้า.

9786162601842


880-07 -- กฎหมายแพ่ง -- ไทย.
880-08 -- กฎหมายพาณิชย์ -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544