สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

คดีขับรถประมาท / โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่. - พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2558 [2015] - 489 หน้า.

9789742036225 9742036225


880-05 -- กฎหมายจราจร -- ไทย.
880-06 -- ประกันรถยนต์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-07 -- ความรับผิดสำหรับอุบัติเหตุทางถนน -- ไทย.

KPT3448 / .ส45 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544