ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

คำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน / โดย ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์. - [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - [กรุงเทพฯ] : อภิโชติ, 2558 [2015] - 208 หน้า.

9786167657219 6167657211


880-05 -- พยานหลักฐาน (กฎหมาย) -- ไทย.
880-06 -- วิธีพิจารณาความอาญา -- ไทย.

KPT1672 / .ป45 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544