สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

การประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย ปรับปรุงใหม่ตาม ป. วิ. อาญา แก้ไขล่าสุด ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาและระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2548 / การประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย อุทธรณ์คำสั่งการประกันตัว โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่. - พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย สำนักพิมพ์บัณฑิตอักษร, 2558 [2015] - 453 หน้า.

9786167242613 6167242615


880-06 -- ประกันตัว (ผู้ต้องหา)

KPT4657 / .ส456 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544