สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-

กฎหมายว่าด้วยการทวงถามหนี้ / สุพิศ ปราณีตพลกรัง. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : อินเตอร์บุ๊คส์, 2558 [2015] - 135 หน้า.

9786169242208 6169242205


880-05 -- การติดตามทวงหนี้ -- ไทย.

KPT960.3 / .ส73 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544