ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

คำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม / โดย ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์. - [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - [กรุงเทพฯ] : อภิโชติ, 2558 [2015] - 267 หน้า.

9786167657226 616765722X


880-05 -- วิธีพิจารณาความแพ่ง -- ไทย -- คำถามและแบบฝึกหัด.
880-06 -- การบริหารงานยุติธรรม -- ไทย.

KPT1710 / .ป4627 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544