วาระปฏิรูปที่ 1 : การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ / สภาปฏิรูปแห่งชาติ วาระปฏิรูปที่ 1 : การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะกรรมาธิการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาปฏิรูปแห่งชาติ ; จัดทำโดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558 [2015] - 155 หน้า : ภาพประกอบ.

9786163990044 6163990048


880-05 -- การฉ้อราษฎร์บังหลวง -- ไทย -- การป้องกัน.
880-06 -- การทุจริต -- ไทย -- การป้องกัน.

JQ1745.ก55ฉ5 / ว61 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544