ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, 2507-

2475 และ 1 ปีหลังการปฏิวัติ = 1932 revolution and the aftermath / 1932 revolution and the aftermath ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543 [2000] - ก-ณ, 433 หน้า : ภาพประกอบ. - สิ่งพิมพ์สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; ลำดับที่ 73 . - สิ่งพิมพ์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันเอเชียศึกษา) ; ลำดับที่ 73. .

เดิมเป็นวิทยานิพนธ์ของผู้เขียนภายใต้ชื่อเรื่อง: รัฐประหาร 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476. สนับสนุนการจัดพิมพ์โดย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

การปฏิวัติ พ.ศ. 2475 -- ระบอบรัฐธรรมนูญ -- กองทัพสยาม -- รัฐบาลพระยามโนปกรณ์นิติธาดากับการต่อต้านคณะราษฎร -- รัฐประหาร 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476.

9743349936 9789743349935


880-06 -- ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 7 -- รัฐประหาร, 2475.
880-07 -- ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2475-2499.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)