การสังเคราะห์ภาพรวมเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ [ฉบับสมบูรณ์] / สภาปฏิรูปแห่งชาติ การสังเคราะห์ภาพรวมเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับสมบูรณ์) คณะกรรมการสังเคราะห์ภาพรวมเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สภาปฏิรูปแห่งชาติ ; จัดทำโดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558 [2015] - 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพสีประกอบ.


880-04 -- นโยบายของรัฐ -- ไทย.

JQ1745.ก55น4 / ก6373 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544