ศาลรัฐธรรมนูญกับการเลือกตั้ง : กรณีประสบการณ์ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี : การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ / จัดโดย สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. - กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2549 [2006] - vi, 41 หน้า : ภาพสีประกอบ.

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2549 เวลา 8.30-12.30 น. ณ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี.

9747725339 9789747725339


880-04 -- ศาลรัฐธรรมนูญ -- เยอรมนี -- การประชุม.
880-05 -- การเลือกตั้ง -- เยอรมนี -- การประชุม.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544