รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net. เล่ม 13 / บรรณาธิการ นันทวัฒน์ บรมานันท์. - กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2558 [2015] - vii, 378 หน้า.

9789747725971 9747725975


880-03 -- กฎหมายมหาชน.
880-04 -- ศาลรัฐธรรมนูญ.

K3150 / .ร54 2558 ล. 13

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544