มิซึตะนิ, โอะซะมุ, ค.ศ. 1932-2014.

ภาษาญี่ปุ่นสนุก. 8, ภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ / ภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ โอะซะมุ และ โนะบุโคะ มิซึตะนิ เขียน ; ปรียา อิงคาภิรมย์ แปล. - พิมพ์ครั้งที่ 8. - กรุงเทพฯ : New Wave, 2552 [2009] - 304 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2531. แปลจาก: Nihongo notes. ชื่อเรื่องเดิม: สนุกกับภาษาญี่ปุ่น.

9789743005305 9743005307


880-06 -- ภาษาญี่ปุ่น -- บทสนทนาและวลี.
880-07 -- ภาษาญี่ปุ่น -- แบบเรียนสำหรับผู้พูดภาษาต่างประเทศ -- ภาษาไทย.

PL539.5.ท9 / ม63 2552 ล. 8

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544