50 ปี ความสัมพันธ์ไทย-เปรู / ห้าสิบปี ความสัมพันธ์ไทย-เปรู กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ. - [กรุงเทพฯ] : กรม, 2558 [2015] - 119 หน้า : ภาพสีประกอบ.

เนื้อหาเป็นภาษาไทยและภาษาเปรู.


880-04 -- ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- เปรู.
880-05 -- เปรู -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ไทย.

DS575.5.ป7 / ก167 2558

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)