บวรธรรมบพิตร : พระประวัติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก = Somdet Phra Nyanasamvara : a biography / Somdet Phra Nyanasamvara : a biography พระประวัติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก คณะบรรณาธิการ, พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมฺสากิโย), ธงทอง จันทรางศุ, สุเชาวน์ พลอยชุม. - กรุงเทพ : วัดบวรนิเวศวิหาร : มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, 2558 [2015] - 367 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

พิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศลในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558.

9786164062030 6164062039


สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ), 2456-2556.
วชิรญาณสังวร, สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง, 2456-2556 --ความตายและพิธีศพ.


พระสังฆราช -- ไทย -- ชีวประวัติ.

BQ940.จ74 / บ545 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544