ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-

คำอธิบายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน / ไผทชิต เอกจริยกร. - พิมพ์ครั้งที่ 12, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558 [2015] - 369 หน้า : ภาพประกอบ.

9786162694035 6162694038


880-05 -- สัญญา -- ไทย.
880-06 -- การจ้าง -- ไทย.
880-07 -- การรับขนสินค้า (กฎหมาย) -- ไทย.

KPT856 / .ผ97 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544