รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวกับวงงานของศาลรัฐธรรมนูญ - กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2558 [2015] - ก-จ, 42 หน้า.


880-05 -- รัฐธรรมนูญ -- ไทย.
880-06 -- คำสั่งคณะบริหาร -- ไทย.
880-07 -- ประกาศ -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544