เช็คระยะสุขภาพ ตรวจดีได้ ตรวจร้ายเสีย / เรียบเรียง ยศ ตีระวัฒนานนท์ ... [และคนอื่น ๆ]. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, 2557 [2014] - 54 หน้า : ภาพสีประกอบ.


880-04 -- การตรวจกรองหมู่มาก.
880-05 -- การตรวจร่างกาย.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)