นพรัตน์ พาทีทิน.

ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรกัมพูชา / นักวิจัย นพรัตน์ พาทีทิน, มนฑกานต์ วรนิติกุล ; บรรณาธิการ ประยูร อัครบวร. - นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, [2558] [2015] - 200 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่. - โครงการสื่อการเรียนรู้ "อาเซียน กูรู" . - โครงการสื่อการเรียนรู้ "อาเซียน กูรู" .

9786165481465 6165481469


880-04 -- ระบบราชการ -- กัมพูชา.


880-05 -- กัมพูชา -- ประวัติศาสตร์.
880-06 -- กัมพูชา -- การเมืองและการปกครอง.

JQ935 / .น34 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544