กิ่งดาว อินกอง.

ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ / นักวิจัย กิ่งดาว อินกอง, มนฑกานต์ วรนิติกุล ; บรรณาธิการ ประยูร อัครบวร. - นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, [2558] [2015] - 200 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่. - โครงการสื่อการเรียนรู้ "อาเซียน กูรู" . - โครงการสื่อการเรียนรู้ "อาเซียน กูรู" .

9786165481526 6165481523


880-05 -- ระบบราชการ -- พม่า.


880-06 -- พม่า -- ประวัติศาสตร์.
880-07 -- พม่า -- การเมืองและการปกครอง.

JQ751.ก58 / ก62 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544