วรรณพรรษศรณ์ ตริยะเกษม, 2532-

ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / นักวิจัย วรรณพรรษศรณ์ ตริยะเกษม, มุกริน หิรัญตรีพล ; บรรณาธิการ ประยูร อัครบวร. - นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, [2558] [2015] - 200 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่. - โครงการสื่อการเรียนรู้ "อาเซียน กูรู" . - โครงการสื่อการเรียนรู้ "อาเซียน กูรู" .

9786165481397 6165481396


880-05 -- ระบบราชการ -- ลาว.


880-06 -- ลาว -- ประวัติศาสตร์.
880-07 -- ลาว -- การเมืองและการปกครอง.

JQ955 / .ว44 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544