พัชรินทร์ สิรสุนทร, 2505-

ความรู้ อำนาจ และสุขภาพ : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ / พัชรินทร์ สิรสุนทร. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 [2015] - 522 หน้า : ภาพประกอบ.

9789740334194 9740334199


880-05 -- สุขภาพ -- แง่สังคม.
880-06 -- เวชศาสตร์สังคม.

WA31 / .พ634 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544