ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา : แก้ไขล่าสุด พฤศจิกายน 2558 (ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้ที่ถูกปล่อยชั่วคราว) จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา : แก้ไขล่าสุดเรื่องการใช้อุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้ที่ถูกปล่อยชั่วคราว รวบรวมโดย สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์. - กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรัฐการพิมพ์, 2558 [2015] - 324 หน้า.

9786164060975 6164060974


880-06 -- วิธีพิจารณาความอาญา -- ไทย.
880-07 -- ศาลแขวง -- ไทย.

KPT4604 / 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544