ปริญญา เทวานฤมิตรกุล.

ห้องเรียนรัฐธรรมนูญนอกห้องเรียน, ตอนรัฐธรรมนูญกับประชาธิปไตย / รัฐธรรมนูญกับประชาธิปไตย ปริญญา เทวานฤมิตรกุล. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : ไรท์เตอร์, 2558 [2015] - 250 หน้า : ภาพประกอบ.

"ประชาธิปไตย" ทำไมจึงต้อง "แบ่งแยกอำนาจ"? -- "การแบ่งแยกอำนาจ" ในระบอบประชาธิปไตยทำไมต้องมี "ฝ่ายตุลาการ"? -- ระบอบประชาธิปไตยใครถ่วงดุลฝ่ายตุลาการ? -- ระบบ "รัฐสภา" ของประเทศไทยมีปัญหาอย่างไรในเรื่อง "การแบ่งแยกอำนาจ"? -- จุดอ่อนของ "ระบบรัฐสภา" เราจะแก้ปัญหาอย่างไร? รัฐธรรมนูญฉบับไหนที่เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหา? -- เราจะใช้มาตรา 7 ในการแต่งตั้ง นายกรัฐมนตรีได้หรือไม่? -- ทำไมต้อง "ประชาธิปไตย" : บทเรียนจากกัปตันแวนแซนเห็นและโคเรียนแอร์ -- ทำไมต้อง "ประชาธิปไตย" (ต่อ) การแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นและเรื่องของแหวน The Lord of the rings -- "ประชาธิปไตย" คืออะไร-ประเทศไทยมีทางเลือกอื่นนอกจากประชาธิปไตยหรือไม่? -- เรื่องของ Gettysburg address - อะไรคือความหมายที่แท้จริงของ "ประชาธิปไตย" : ของประชาชน - โดยประชาชน - หรือเพื่อประชาชน? -- ทำไม "ประชาธิปไตย" คนจึงเท่าเทียมกันและประชาธิปไตยแตกต่างจาก "พวกมากลากไป" อย่างไร? -- ระบบสำคัญอย่างไร - ทำไมประชาธิปไตยจึงต้องมีกฎหมาย? -- "ระบบการเมือง" ในระบอบประชาธิปไตยมี "ระบบ" อะไรที่ประเทศไทยจะ "เลือก" ใช้ได้บ้าง? -- ประเทศไทยจะเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงหรือไม่? แล้วประเทศไทยจะมีทางเลือกอะไรได้อีกบ้าง? -- 'วุฒิสภา' จะเลือกตั้ง แต่งตั้ง หรือสรรหา? -- 'องค์กรอิสระ' มีไปทำไม? 'คนเป็นกลาง' จะหาได้จากที่ไหน? และเรื่องระบบ 3 สภาของประเทศไทย? -- ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 'หนา' กว่าฉบับที่ผ่านมาหรือไม่ และรัฐธรรมนูญ 'หนา' เป็นปัญหาอย่างไร? -- 'พลเมือง' ต่างจาก 'ประชาชน' อย่างไร และทำไมประชาธิปไตยจึงต้องมี 'พลเมือง'? -- เราควรรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่? -- ร่างรัฐธรรมนูญตกไป แล้วจะอย่างไรต่อ?

9786167751726 6167751722


880-05 -- กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย.
880-06 -- ประชาธิปไตย -- ไทย.

KPT2070 / .ป47 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544