อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการเมืองและเศรษฐกิจสำหรับการจัดการนโยบายสาธารณะในประเทศไทย = Public policy management strategies for political and economic development in Thailand / Public policy management strategies for political and economic development in Thailand อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015] - 24, 244 หน้า : ภาพประกอบ.

9789744668363 9744668369


880-05 -- นโยบายของรัฐ -- ไทย.

JQ1745.ก55น4 / อ477 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544