นุชธิดา ราศีวิสุทธิ์,

ก้าวย่างสู่สังคมโลก : พัฒนาการทางสังคมและการเมืองของลาตินอเมริกา = [Path toward a global society: Social and political development of colonial Latin America] / Path toward a global society : Social and political development of colonial Latin America นุชธิดา ราศีวิสุทธิ์. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2558 [2015] - 548 หน้า.

9786167150468 616715046X


880-05 -- ลาตินอเมริกา -- การเมืองและการปกครอง.
880-06 -- ลาตินอเมริกา -- ประวัติศาสตร์.

F1410 / .น71 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544