อานนท์ ศรีบุญโรจน์.

กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / อานนท์ ศรีบุญโรจน์. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559 [2016] - 229 หน้า.

9786162694325 6162694321


880-04 -- ค้ำประกัน -- ไทย.
880-05 -- จำนอง -- ไทย.
880-06 -- จำนำ (กฎหมาย) -- ไทย.

KPT900 / .อ63 2559ข

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544