อภิรัฐ บุญทอง.

คู่มือสอบกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน / อภิรัฐ บุญทอง. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559 [2016] - 238 หน้า.

9786162694301 6162694305


880-05 -- พยานหลักฐาน (กฎหมาย) -- ไทย.
880-06 -- พยานหลักฐาน (กฎหมาย) -- ไทย -- คำพิพากษาศาลโดยย่อ.

KPT1672 / .อ464 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544