วาสเซอร์สไตน์, เวนดี.

เกียจคร้าน / โดย เวนดี วาสเซอร์สไตน์ ; ไอดา อรุณวงศ์ แปล. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2550 [2007] - 23, 96 หน้า. - สนุกกับบาป. ชุดบาปต้นเจ็ดประการ .

แปลจาก: The seven deadly sins : sloth.

9789748276823 9748276821


880-06 -- ความเกียจคร้าน -- อารมณ์ขัน.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544