กฤษฎา โพธิสาขา.

ถามตอบจากฎีกาใหม่ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / โดย กฤษฎา โพธิสาขา. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2559 [2016] - 167 หน้า. - หนังสือกฎหมายชุด Tdedlawbook .

9786164065567 6164065569


880-05 -- วิธีพิจารณาความอาญา -- ไทย -- คำถามและแบบฝึกหัด.

KPT4610 / .ก452 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544