ธีสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์, 2512-

การรับฟังพยานหลักฐานคดีอาญา : บทวิเคราะห์และวิจารณ์ / ธีสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์. - พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2558 [2015] - 235 หน้า.

แก้ไขและเพิ่มเติมจาก: การรับฟังพยานหลักฐานคดีอาญา : บทวิเคราะห์และวิจารณ์ พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2551

9789742036164 9742036160


880-05 -- พยานหลักฐานในคดีอาญา -- ไทย.

KPT1672 / .ธ6475 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544