จิราภา วรเสียงสุข.

ทฤษฎีสังคมวิทยายุคคลาสสิก / จิราภา วรเสียงสุข - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม แอนด์ เอ็ม เลเซอร์พริ้นต์, 2558 [2015] - 8, 227 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2556.

บทที่ 1 ความสำคัญของบริบททางสังคม - - บทที่ 2 ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ “ทฤษฎี” สังคมวิทยา - - บทที่ 3 เอมีล เดอร์ไคฮ์ม (Émile Durkheim): ผู้ใช้งานเขียนสร้างตัวตนให้กับวิชาสังคมวิทยา - - บทที่ 4 คาร์ลมาร์กซ์ (Karl Marx): สังคมคือที่แสดงออกซึ่งความเป็นมนุษย์ - - บทที่ 5 แมกซ์ เวเบอร์ (Max Weber): เหตุผลของการกระทำอธิบายพัฒนการของสังคม - - บทที่ 6 จอร์จ ซิมเมล (Georg Simmel): ความเป็นอัจฉริยะของนักวิชาการนอกสังเวียน - - บทที่ 7 บทส่งท้าย

9786163825544 6163825543


880-05 -- สังคมวิทยา.

HM606 / .จ646 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544