ไพโรจน์ วายุภาพ.

คำอธิบายระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม / ไพโรจน์ วายุภาพ. - พิมพ์ครั้งที่ 11, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559 [2016] - 299 หน้า.

แก้ไขและเพิ่มเติมจาก: พิมพ์ครั้งที่ 10, แก้ไขเพิ่มเติม. 2556.


9786162694103 6162694100


880-05 -- การบริหารงานยุติธรรม -- ไทย.
880-06 -- ศาล -- ไทย.
880-07 -- ผู้พิพากษา -- ไทย.
880-08 -- เขตอำนาจศาล -- ไทย.

KPT1572 / .พ94 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544